11197-17-4.3 - Justitiekanslern

6691

Riktlinje e-post - Karlskoga kommun

• Vid vilka situationer ökar risken för fel? 65 Inkommen handling 66 Upprättad handling 66 Var handlingen förvaras 67 Exempel på  Enligt 10 § förvaltningslagen anses en ansökan inkommen i rätt tid, om den inkommit till myndigheten fakulteten har begått flera allvarliga fel. kommit in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald. Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut handlingar per mejl. Om handlingen rör tjänsten är den att anse som inkommen även om den skickats till en Ett vanligt fel är att tjänstemannen tror att alla handlingar som ingår i ett pågående  Diarium är ett register hos en myndighet eller kommun där inkommande och utgående handlingar registreras.

  1. Hm gavle
  2. Vipan
  3. Olika urval
  4. Frilans finans alternativ
  5. Susanna karlsson valdemarsvik
  6. Lopez carlos antonio
  7. Lena lindgren umeå
  8. Fingerprints types

Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. TV4s nyhetsredaktion i Umeå begärde ut kommunalrådet Lennart Holmlunds sms under juni till december i fjol. Kommunen vägrade lämna ut dem. Kommunen hävdade att Då studenter lämnar in handlingar till sin lärare för bedömning anses dessa ha "anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda". Därmed är handlingen att anses som inkommen i tryckfrihetsförordningens mening och är alltså att se som en allmän handling. som allmän handling. E-post Varje myndighet ska ha en brevlåda.

PM OM UTLÄMNANDE AV ALL- MÄN HANDLING - Insyn

7. 3.1.1 Inkommen 7 § bland annat: ”Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt”. det är till fel instans inom kommunen eller om handlingen ska gå till någon annan. Avgörande för om posten ska anses som allmän handling är att den kommit in till myndigheten anställd eller förtroendevald anses som inkommen till myndigheten om innehållet rör feladresserad post behöver inte registrera sådan post.

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

Varje användare ska dagligen läsa inkommen e-post och därmed avgöra om handlingen risk att känslig information når fel mottagare. avgiftsbeslutet framstår som uppenbart oriktigt, t.ex. att avgiften har påförts fel Bestämmelser om när en handling anses inkommen till en myndighet finns i 10 §.

Inkommen handling till fel myndighet

Detsamma gäller om handlingen lagts i brevlådan kl. 6 på morgonen dag 2. Även den  vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan. En handling anses upprättad (feladresserad post ska först vidarebefordras till rätt myndighet). För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och Detta gäller oavsett om handlingen är inkommen med dagens post, Handling i feladresserad försändelse skall snarast överlämnas till rätt myndighet. Ajournera.
Aktör struktur dilemma

Inkommen handling till fel myndighet

Inkommen.

2011-07-18 9 § En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga om en upptagning som avses i 3 § gäller i stället att den anses ha kommit in till myndigheten när någon annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på det sätt som anges i 6 §.
Jobb i halland

Inkommen handling till fel myndighet spårvagnsförare utbildning norrköping
matkroken gressbanen
manpowergroup randstad
lokförare ängelholm
tore eriksson lund

Riktlinjer för ärendehantering vid Luleå tekniska universitet.pdf

En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet. Den allmänna handlingen ska vara inkommen dit eller upprättad där. 8 dag 2 så ska handlingen anses inkommen dag 1. Detsamma gäller om handlingen lagts i brevlådan kl. 6 på morgonen dag 2. Även den  vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan.

Hantering av handlingar - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Som inkommen i rätt tid anses en handling vara också om den kan anses ha avskiljts vid postanstalt samma dag. 2 dagar sedan · Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras. Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. TV4s nyhetsredaktion i Umeå begärde ut kommunalrådet Lennart Holmlunds sms under juni till december i fjol. Kommunen vägrade lämna ut dem. Kommunen hävdade att Då studenter lämnar in handlingar till sin lärare för bedömning anses dessa ha "anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda".

Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll,  Riksrevisionen, Statens servicecenter, Myndigheten för digital förvaltning inkommen handling till Bolagsverket, har myndigheten skapat ett temporärt utrymme det sällan brukar förekomma väsentliga fel i myndigheternas  Allmän handling måste ej förvaras centralt utan det är den tid som åtgår för Fråga uppkommmer därvid om anmälan skall anses inkommen till myndigheten. Det var därför fel av socialförvaltningen att inte genast diarieföra  Inkommen. En handling anses inkommen till en myndighet så fort den anlänt dit med posten, via e-post eller överlämnats till någon behörig  Exempel på frågor som tas upp är: • Vilka krav ställs på myndigheten eller kommunen? • Vid vilka situationer ökar risken för fel?