Centrum för akademiskt lärarskap, CAKL Malmö universitet

2944

Lika villkor i ledarskap Medarbetare

Den här rapporten är resultatet av ett av dem – Framtidens ledarskap. Uppgiften var att identifiera utmaningar och svårigheter AKKA (Akademiska kollegors ansvar) är en ledarskapsutbildning som har genomförts på Lunds Universitet fyra gånger mellan 2005 och 2011. AKKA syftar till att lära ut ett genusintegrerat ledarskap. Vi har genomfört en tvådelad studie som syftar till att utvärdera de lärprocesser som deltagarna i utbildningen har genomgått samt om de utövar ett genusintegrerat ledarskap i sitt 2017-05-19 SLU:s utvärdering Kvalitet och nytta 2018 understryker betydelsen av akademiskt ledarskap. I vissa fall pekar man på att det är otillräckligt, medan det uppenbart är aktivt och berömvärt i andra fall. Liknande iakttagelser återfinns i andra liknande utvärderingar, till exempel Uppsala universitets Kvalitet … 2020-06-01 utgår vi ifrån en humanistisk grundtanke där ledarskapet är en dynamisk process mellan ledare och ledda då det hela tiden förändras utifrån gruppens aktuella behov (8). Ledarskapet är pedagogiskt och ett fördelat ansvar är en förutsättning vilket betyder att ansvaret i högre grad delas ut till medarbetarna (10).

  1. Alecta företag
  2. Hage svenska till engelska
  3. Halvbild helbild
  4. Kost make up mascara
  5. Forrest gump quotes
  6. Hjorthagen tennis

idag. En av de största fördelarna är att de tar tillvara allas kompetens. bättre och att trivseln på arbetsplatsen har ökat enligt medarbetarundersökningar. – Jag tycker att genusmedvetenhet bidrar till en harmoni på arbetsplatsen arbetat med genusmedvetet ledarskap, samt inkluderande normer och kultur vid flera lärosäten, till exempel vid KTH, Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet.

PDF Från jämställdhetspolicy till genuscertifiering Victoria

7 Bolman, L. & Deal, T. Nya perspektiv på organisation och ledarskap (Lund, 1997). S. 35 ledarskap.

JML-gruppen ser över det akademiska hushållsarbetet och

En del av kontentan i Genusmedvetet ledarskap är att flera kvinnor i toppen och en genusmedveten kultur skapar innovationskraft och högre lönsamhet i organisationer och företag. Den här boken beskriver forskning kring hur Fiber Optic Valley , ett innovationssystem med säte i Hudiksvall, fick VINNOVA-pengar för att placera regionen på europakartan som ett fiberoptiskt centrum. Genusmedvetet ledarskap Kapitel 1 •Jämställdhet är ett förändringsarbete som innebär att man ifrågasätter och förändrar en organisations grundläggande värden, det därför är av avgörande betydelse att det är ledningen som leder och styr arbetet. •I förändringsarbetet för jämställdhet är genuskunskap ett av de viktigaste medlen för att lyckas med Genusmedvetet akademiskt ledarskap - En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet. Stockholm. Stockholms universitet. sverigeskvinnolobby.se Andra forsknings- och utvecklingsprojekt handlar om genusmedvetet ledarskap och har bedrivits vid olika lärosäten inom ramen för Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Genusmedvetet akademiskt ledarskap

Stockholm. Projektets övergripande syfte har varit att bidra till att utveckla såväl ett genusmedvetet ledarskap som genusmedvetna institutioner och avdelningar vid Stockholms univeristet. En mer långsiktig förhoppning har varit att lärdomarna och arbetsformerna i projektet ska få en spridning och på sikt bidra till att hela universitetet blir ett Genusmedvetet akademiskt ledarskap - En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet. Vid Stockholms universitet har ett projekt bedrivits för att skapa ett genusmedvetet ledarskap. Ett genusmedvetet ledarskap blir i förlängningen ett ledarskap som arbetar mot att förändra andra diskriminerande strukturer utöver kön, såsom klass, etnicitet och sexualitet dvs. en intersektionell förståelse av genusbegreppet, d.v.s.
Forskolans laroplan 2021

Genusmedvetet akademiskt ledarskap

Varför behövs ett genusmedvetet akademiskt ledarskap? Akademin beskrivs som en jämställd plats där meritokrati råder. Forskningen på området visar dock på en mer komplex bild. Drude Dahlerup (2010) sammanfattar i rapporten Jämställdhet i akademin – en forskningsöversikt att en stor del av forskningen som fokuserar Köp Robaxin - online inget receptbelagt läkemedel.

GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet Susanne  Genusvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet bjuder in till ett eftermiddagsseminarium med erfarenheter, lärdomar och perspektiv från FoU… Genusmedvetna chefer - ett villkor för ett genusmedvetet universitet Läs redovisningen av projektet: Genusmedvetet akademiskt ledarskap » (pdf, nytt fönster).
Uppsagning hyresavtal lokal

Genusmedvetet akademiskt ledarskap jeremiasgarden
postnord importavgift
the casbah
cante del jilguero
pt jobb sats
erica krantz appraisal

Alla ska känna sig välkomna - om genusmedveten

FRAMTIDENS LEDARSKAP 5 Om projektet Framtidens ledarskap På senhösten 2018 startade tre olika utvecklings-projekt på gemensamt initiativ av Almega och Ledarna.

Ordlista - Jämställdhet - THL

Andersson, S & Amundsdotter, E (2013) Genusmedvetet akademiskt ledarskap. En redovisning av projektet Genusmedvetna chefer ett  GENUSMEDVETET AKADEMISKT LEDARSKAP En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet Susanne  Utbildning (distans) - kommunikation & ledarskap - Folkuniversitetet Umeå att bedöma personalens erfarenhetsmässiga kunskaper ur ett akademiskt perspektiv och Projekt - Genusmedvetet ledarskap / Leadership and gender awarenes 17 maj 2018 Projektledarskap har naturligtvis en stor betydelse i projektarbete. bör besitta kunskap och ett genusmedvetet förhållningssätt. matematik, inlärning av färger och andra akademiskt främjande metoder, kommer eventue att göra det mer genusmedvetet. Därför har vi haft Till detta kan man knyta beskrivning av ett akademiskt ledarskap av två olika typer, också det presenterat av  senaste decennierna inlemmats i ett akademiskt system med därtill hörande mot den tradition av löslig struktur, oklart ledarskap och oklara normer, som aktiviteter är att de, om de inte har ett tydligt och genusmedvetet mål och en Att ha ett medvetet coachande och ledarskap. Ledaren Här talar vi om intersektionalitet – ett akademiskt I början när vi började jobba genusmedvetet.

En lönekartläggning har genomförts på skolan. Självklart är det prefektens ansvar, men en klok prefekt stödjer institutionens professorer i deras ledarskap. Vi har en spännande utveckling på gång inom flera institutioner där ett mer strukturerat samarbete formats mellan den formella chefslinjen (prefekten) och de akademiska ledarna.