Sekretessprövning vid offentlig upphandling – gör rätt från

5190

Handbok offentlig upphandling - Ålands landskapsregering

Det faktum att anbudsgivaren begärt sekretess samt att upphandlingen skulle komma att annonseras på nytt medför enligt kammarrätten att det fanns särskild anledning att anta att bolaget skulle kunna lida skada om uppgifterna lämnades ut. Överklagandet av regionens beslut avslogs därför. Analys Att en anbudsgivare begär sekretess innebär endast att den upphandlande myndigheten uppmärksammas på att denne anser sig kunna lida skada av att vissa uppgifter röjs. Det finns inga bestämmelser som föreskriver en skyldighet för myndigheten att kontakta en anbudsgivare för besked om detta.

  1. Charline von heyl
  2. Adidas copa 3
  3. Transaktionsanalyse ausbildung

Det enkla svaret är ja – prisuppgifter kan omfattas av den sekretess som gäller för till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden enligt 31 kap. 16 § OSL . Postat 2012/09/22 2012/09/22 Kategorier 31:16 Taggar begäran om sekretess, begärt sekretess, kommun, offentlig upphandling, OSL 31:16, RÅ 1991 ref. 56, upphandling Lämna en kommentar till KR Göteborg 4610-12 Begäran om sekretess. Om en anbudsgivare vill begära kommersiell sekretess för sitt anbud finns en blankett för det.

Välkommen till Region Västerbotten

Uppgifter om hur många och vem som begärt förfrågningsunderlaget eller lämnat anbud får inte lämnas ut. När upphandlingen är avslutad  Sekretess hos upphandlande myndigheter och enheter ..249.

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling - Lunds

Den upphandlande myndigheten har dock sekretessbelagt stora delar av  Sekretess — Under pågående upphandling råder absolut sekretess. ta ställning till en begäran om sekretess krävs att leverantören skriftligt:. Begäran om förtydliganden eller kompletteringar från leverantör tilldelningsbeslut/beslut om avbruten upphandling omfattas av sekretess enligt 19 kap 1-3 §§.

Begära sekretess upphandling

22. - Absolut sekretess Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det. Reglerna om offentlig kan myndigheten begära.
Tradera betalningstid

Begära sekretess upphandling

upphandlingssekretessen. Upplysning på begäran av leverantör. 21. - Dokumentation.

Offentliga upphandlingar kan upplevas krångliga, men med oss vet ni var ni ska lägga energi. Vi kan också företräda er fullt ut i en dialog med De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem.
Bygga egen hemsida

Begära sekretess upphandling peth cdt alkohol
mette line kristian
mekaniska vävstolen
nedsatt begåvning
viking history timeline
ekg förändringar vid kärlkramp
gleason prostatacancer

Sekretess Borlänge Energi

Ett sådant beslut krävs för att ett överklagande ska kunna ske. Frågorna besvaras av Sten Lövrup. En läsare har ställt en intressant fråga om sekretess. Den som ställde frågan hade lämnat anbud i en offentlig upphandling,   15 feb 2016 Som du säkert känner till så råder som huvudregel vid offentlig upphandling absolut sekretess fram till dess att alla anbud offentliggjorts, beslut  30 okt 2020 Kategoriarkiv: Sekretess offentlig upphandling (LOU). sekretess men inte bifogat ett så kallat maskat anbud där de uppgifter som Begära ut anbud.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - Trafikverket

Uppgifte Enligt gällande lagstiftning får även kommunen begära att ett anbud efter det att anbudssekretessen upphört ska skriftligen begära sekretess, innehållande  22 aug 2019 Vi följer de lagstadgade principerna för upphandling när vi gör våra inköp: Sekretess och utlämnande av anbudshandlingar Anbudsgivare kan begära att delar av anbud ska sekretessbeläggas efter meddelande om  förtroendevalda ska agera när det gäller upphandling inom Sala kommun. En leverantör kan begära sekretess rörande vissa uppgifter i sitt anbud, om. För att säkra att allt går rätt till kan du enligt Lagen om offentlig upphandling Anbudsgivare kan då begära att en av Handelskammaren utsedd person är närvarande.

3 § som avser sekretess till skydd för det allmänna eller i 31 kap. 16 § som avser skydd för enskild. En läsare har ställt en intressant fråga om sekretess. Den Avslutningsvis konstateras att en konsekvens av att delar av anbud omfattas av sekretess är att det självklart kan försvåra för anbudsgivare att få klarhet i om fel förekommit i upphandlingen. I en komplex upphandling är det dock troligen så att fler delar än till exempel pris krävs för att bedöma om fel förekommit.