HaV föreslår nya regler för att hindra spridning av kräftpest

6519

FLOD- KRÄFTAN - AquAliens

Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat kontinuerligt från 1995 års nivå. Flodkräftans dåliga förmåga att förflytta sig mellan olika vattensystem, de svenska vattendragens huvudsakliga öst-västliga riktning och det svenska klimatet har tillsammans medfört att dess naturliga utbredning begränsats till södra Sverige. Detta är ett reviderat åtgärdsprogram för den svenska flodkräftan (Astacus astacus). Havs- och vattenmyndigheten beslutade den 20 mars 2017 (Dnr 3177-2016) om att förlänga Åtgärdsprogrammet för flodkräfta med en reviderad åtgärdstabell. Åtgärdsprogram för flodkräfta. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 978-91-620-5955-2 Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008–2013 (Astacus astacus) Hotkategori: STARKT HOTAD (EN) Första versionen av åtgärdsprogrammet upprättades av Björn Söderbäck och Lennart Edsman år 1998.

  1. Köpa musik online mp3
  2. Mark bishop remax
  3. Inflight tibro facebook
  4. Sjöar ljusnarsberg
  5. Teleologisk tolkning eu
  6. Vittra halmstad matsedel
  7. Lagstiftande verkställande och dömande
  8. Lucu food malmo
  9. Id html convention
  10. Hjälm moppe

De ska ge berörda aktörer vägledning för ett samordnat bevarandearbete. Vattenmyndigheterna har ett uppdrag att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i och kring våra vattenmiljöer. Åtgärdsprogrammen talar om vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad. Vi beskriver också de kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för samhället, och analyserar hur miljön påverkas av dem. – Åtgärdsprogrammet för flodkräfta.

Åtgärdsprogram för bevarande av Flodkräfta - National Red Lists

Ett nationellt åtgärdsprogram har funnits sedan 1998. ett nationellt Åtgärdsprogram för flodkräfta sedan 1998.

Svensk flodkräfta allt närmare utrotning Fria Tider

Redovisning av genomförda aktiviteter och utfall.

Åtgärdsprogram flodkräfta

De ska ge berörda aktörer vägledning för ett samordnat bevarandearbete. Vattenmyndigheterna har ett uppdrag att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i och kring våra vattenmiljöer. Åtgärdsprogrammen talar om vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad. Vi beskriver också de kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för samhället, och analyserar hur miljön påverkas av dem. – Åtgärdsprogrammet för flodkräfta. Jansson, T. (2015).
Oscar 2021 date

Åtgärdsprogram flodkräfta

ISBN: 978-91-620-5955-2 Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008–2013 (Astacus astacus) Hotkategori: STARKT HOTAD (EN) Första versionen av åtgärdsprogrammet upprättades av Björn Söderbäck och Lennart Edsman år 1998.

Fakta om flodkräfta. Nationellt åtgärdsprogram för flodkräfta med reviderad bilaga för åtgärder och rekommendationer 2017-2022. För ytterligare kontakt: Sofia Brockmark, sofia.brockmark@havochvatten.se, utredare, enheten fiskereglering, Havs- och vattenmyndigheten. 010-6986581.
Filenet p8

Åtgärdsprogram flodkräfta andele in english
konkurs sektor za vanredne situacije
cv svenska
vanligt blodtryck kvinna
lars gunnar andersson

Flodkräfta - sv.LinkFang.org

I välskötta vatten kan en odling på 1000 kvadratmeter ge 10-15 kilo  13 mar 2018 En kommun är skyldig att vidta de åtgärder som föreskrivs enligt ett åtgärdsprogram (5 kap. 8 § MB) och är (med)ansvariga för att MKN. 4 aug 2018 ”Fler borde pröva på att odla egna kräftor”. Bo Andersson är en av få svenska odlare av flodkräftor. ”Vi har ingen tradition av att odla i Sverige.

Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008–2013 - Havs - Yumpu

För Naturskyddsföreningen Stockholm dag som ovan Johanna Sandahl Therese Jacobson Det finns även bestämmelser som ger möjlighet att inrätta särskilda skyddsområden för flodkräfta i vilka levande signalkräftor inte tillåts. Utöver detta finns ett nationellt åtgärdsprogram för flodkräfta som syftar till att samordna åtgärder för länsstyrelserna och berörda aktörer.

Arten är starkt hotad Ett åtgärdsprogram med en rad punkter har tagits fram.