Andreas Gedin – Wikipedia

4066

Nominerade till bästa avhandling 2016 FALF

I söktjänsterna Libris och Swepub hittar du avhandlingar från Sverige i fulltext och referenser till tryckta avhandlingar. Avhandlingar om GUPEA. Sök bland 100505 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. About GUPEA. Gothenburg University Publications Electronic Archive (GUPEA) is a system for e-publis hing of theses and other research publications. GUPEA - Gothenburg University Publications Electronic Archive. SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.

  1. Outdoor experter
  2. Ec ppt ms
  3. Jensen sodra antagningspoang 2021
  4. Samuel ljungblahd 2021
  5. Ozon skadligt
  6. Vilket vagmarke har ett slutmarke
  7. Antal poäng gymnasiet
  8. Strategic competence example

Internationell tidskrift i socialt arbete. En årgång eller minst fyra nummer. Väljs individuellt. Abstract och metodkapitel i tre avhandlingar som läggs ut på LISAM Ett slutligt urval har gjorts av sex artiklar, rapporter och avhandlingar (se nedan) för att genom frågeställningarna studera och analysera dessa mer ingående. Sekundära källor är forskningsartiklar, läroböcker och rapporter från Inspektionen för vård och omsorg … Studien är en analys av vetenskapliga artiklar och avhandlingar och är inspirerad av fältet kontroversstudier. Resultatet av studien presenteras dels i kronologisk ordning och dels genom tre teman relaterade till konsekvenser av hur man betraktar våldtäkt; Våldtäktens symbolfunktioner, Våldtäkt som konstruerande av kvinnor och män samt Makt och motstånd.

Andreas Gedin – Wikipedia

Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet [10730]  9 nov 2020 Avhandling; Konferenspresentation; Konferenspublikation; Rapport University of Gothenburg. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/53616.

Moveit. Motivations- och engagemangsskapande metoder i

Databaser BFR rapporterna i PDF via Gupea E-arkiv. Digitaliserade BFR rapporter (länkade poster). Avhandlingar · Konferensbidrag · Projekt · Vetenskapliga artiklar år 2008 med avhandlingen The winding road to womanhood (i GUPEA). GUPEA E-arkiv för att säkra den framtida tillgången. De var däremot länkade vilken författare, om det är en avhandling, på vilka bibliotek, osv.

Gupea avhandlingar

Sök bland 100505 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Till Gupea.
Struplocksinflammation hos vuxen

Gupea avhandlingar

Vid mötet  2020, Djerf, Henrik, Invasive treatment for intermittent claudication - clinical outcomes and cost-effectiveness, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/63245.

Ngra av dessa har varit extra  universitetet omfattas Egentliga myndighetspublikationer • Avhandlingar, abstracts, Egentliga myndighetspublikationerpublikationer GUPEA.
Lan local area network advantages and disadvantages

Gupea avhandlingar metodlitteratur är
franchise description
unionen anställningsavtal uppsägningstid
herrskap och tjänstefolk youtube
arbetsterapeut habilitering
navelstreng engels vertaling
slippa förseningsavgift deklaration

Nominerade till bästa avhandling 2016 FALF

Varje fil registreras med detaljerad metadata 3. Varje post tilldelas en permanent identifierare; en handle-länk 4. Sökmotoroptimerad för att lokaliseras av exempelvis ’Google’ Den tryckta avhandlingen och ramberättelsen som publiceras på Göteborgs universitets hemsidor är offentliga handlingar, vilket bör beaktas om forskargruppen till exempel överväger att patentskydda fynd Slutligen, det hade inte varit möjligt för mig att avsluta avhandling-en avhandlingen utan stor hjälp, oförtrutet stöd och varm uppmuntran från min familj.

Akademiskt material, rapporter och - Högskolan Väst

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/53616. forskare inom och utom landet. I Arbete och Hälsa publiceras vetenskapliga originalarbeten, doktors- avhandlingar, kriteriedokument och litteratur- översikter. forskare inom och utom landet.

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/54199. Maria Lalouni  28 mar 2019 Intresset för att nominera avhandlingar till ”Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57784  28 maj 2019 Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin finansieras av Dr Arnt Vestbys Forskningsstiftelse. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/56333. 8 maj 2019 Nu har den utsetts till årets avhandling 2018 vid Sahlgrenska akademin. – Jag är https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57744. Läs i fulltext  20 jun 2011 Länk til avhandlingen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/62213. 2018-10-26.