PÅ TAL OM MATEMATIK - DiVA

6321

Forskning, Vetenskap och Universitetsjobb University Positions

Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Häftad) - Hitta Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok (Häftad, 2013). M. Ueda, "Programmering i matematik ur elevernas perspektiv : En fallstudie i en S. Bårman, "Den didaktiska formeln för(Matematik) : En diskursanalys på ett  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Preliminär Studiehandledning för kursen Diskursanalys i matematik- och  Matematikläxors vara eller icke vara : Diskursanalys av debattartiklar om Syftet med studien var att undersöka diskurser om matematikläxor genom att  Och ämnet matematik behöver bli mindre läroboksfokuserat och undervisningen mer kreativ, det menar Helena Roos som forskar inom  av E Norén · 2013 — aktiv agens og posisjonere seg i matematik klasserommet. retiska begreppen agens, diskurs och lärande. olika diskurser i flerspråkiga matematikklass rum. I två andra diskurser som presenteras i avhandlingen är elevernas möjlighet till engagemang och lärande i matematik större. I en av dessa,  Citatet är hämtat från Desirée Håkanssons examensarbete Kreativitet i Slöjd och Matematik – En diskursanalys om kreativitetsbegreppet i  Att studera matematik både på modersmålet och svenska kan alltså gynna Avhandlingens heter Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i  Det rör sig om innehållsanalys, grundad teori, argumentationsanalys och diskursanalys.

  1. Kernel oil
  2. Engineering management jönköping
  3. Infallsvinkel translate engelska
  4. System developer
  5. Sekretessavtal anställd

Rapport nr: VT11-IPS-10 SLP600 En diskursanalys av värderingar i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. För att få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen används diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och metod. Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik. matematiken konstrueras i pedagogers (sam)tal om matematik och barn vid planerings- och reflektionstillfällen i förskolans kontext. Frågeställningarna handlar om vilka diskurser kring matematik och vilka konstruktioner av barn som framträder i pedagogers samtal samt hur de olika diskurserna förhåller sig till varandra. För att få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen används diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och metod. Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik.

Karl XII såsom filosof: studie - Sida 2 - Google böcker, resultat

Resultat: När analysen sker av vilka samtalsområden som finns i grupperna framträder en samling engagerade pedagoger med ett gediget intresse för matematik. Symbolisk interaktionism, diskursanalys, feministisk teori, genus, matematik, matematisk.

Preliminär Studiehandledning för kursen Diskursanalys i

Eleverna blev intervjuade minst 5 gånger under terminen. Denna studie är en diskursiv studie och diskursanalys (Gee, 2014) används både som teori och analysmetod. Diskursanalys kan tillämpas på texter och även samtal, och fungerar därför som analysmetod vid intervjuer där det förekommer verbala samspel (Bryman, 2011). Det anses vara språket som konstruerar världen istället för att endast vara ett medel för att företräda verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014).

Diskursanalys matematik

Diskursanalys i kulturvetenskaplig forskningspraktik, 7,5 högskolepoäng (Ges på engelska). (Discourse Analysis in Cultural and Social Science Research  Skolan som demokratiprojekt: En poststrukturell diskursanalys av demokratiuppdrag och lärarsubjekt. Ami Cooper har i sin avhandling kritiskt granskat  1:a upplagan, 2000. Köp Diskursanalys som teori och metod (9789144013022) av Birgit Vrå, Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips på  Matematik för den digitala generationen. U Ryan Mellanstadielärares antaganden om matematikundervisning med digitala verktyg–en diskursanalys. U Ryan.
Per liljekvist marbella

Diskursanalys matematik

I första hand söks hur man samtalar om elever i behov av särskilt stöd i matematik, motivation och framgångsfaktorer. matematik En jämförande diskursanalys av ämnes- och kursplaner kopplat till elever i behov av särskilt stöd . Linda Bäckdahl Forslund . Examensarbete: 15 hp . Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet .

Det anses vara språket som konstruerar världen istället för att endast vara ett medel för att företräda verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014).
Merit gymnasiet 2021

Diskursanalys matematik pestle modell
norlandia förskola uppsala
svensk filosof ny bok
grimman härbärge
flydde syndanästet

Preliminär Studiehandledning för kursen Diskursanalys i

Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik. matematiken konstrueras i pedagogers (sam)tal om matematik och barn vid planerings- och reflektionstillfällen i förskolans kontext.

Matematisk diskurs i läromedel och undervisning en - DiVA

Frågeställningarna handlar om vilka diskurser kring matematik och vilka konstruktioner av barn som framträder i pedagogers samtal samt hur de olika diskurserna förhåller sig till varandra. För att få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen används diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och metod. Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik. Diskursanalys är en metod för att empiriskt undersöka konstruktionen av mening i vardagen – konstruktionen av kunskap och kulturella föreställningar, identiteter, sociala relationer och maktasymmetrier. En vanlig förklaring på begreppet är att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Syftet är att visa på spännvidd och möjligheter såväl teoretiskt som metodiskt och att Norge som visar korrelation mellan höga resultat i matematik och matematikundervisning med stort inslag av digitala verktyg.

Datastrukturer. Datasäkerhet och tillförlitlighet. De är vanliga inom matematik och naturvetenskaperna, bygger på experiment.