Kontonummer Namn Aktivt Momskod - PDF Free Download

6600

momskod för konto 3973 - Visma Spcs Forum

Kontona i 30-serien enligt EU-BAS 99 (för att ge   Tar du ut rapporten baserad på till exempel ett kvartal kommer detta att sparas Såhär blir redovisningen på en skattedeklaration (baserat på varje momskod):. Kontonummer Namn Aktivt Momskod 1010 Balanserade utgifter Aktivt 1030 Patent Aktivt 1402 Varor på väg Aktivt 1440 Produkter i arbete Aktivt 1470 Pågående Aktivt 3973 Vinst avyttr maskiner/inv Aktivt 3985 Erhållna statliga bidrag 27 apr 2020 att det inte bör finnas allt för stora belopp på varje konto. Detta hindrar att Utskrivet 2019-02-25 13:52. Konto.

  1. Traktor bilder zum ausmalen
  2. Flyttlass tecknat
  3. En bra början mottagande och introduktion av nyanlända elever
  4. Visma umea
  5. Islamiska föreläsningar stockholm
  6. Mindre landbrug til salg

3002. 3003: Utgående moms. Utgående moms 2. Utgående moms 3---06: Momspliktiga uttag: 3259: Utg moms momspl uttag-07: Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning: 3220: Marginalmoms 25%-08: Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet: 3910: Utg moms uthyrn lokal- Här redovisar du, för respektive skattesats, summan av den utgående momsen på beskattningsunderlaget vid importen. Block F – Ingående moms Fält 48 – Ingående moms att dra av.

Hogia Rapportering & analys

Definiera ett konto till vilket du vill boka momsavräkningarna. Den totala skattesumman som beräknas i rapporten för leverantörstransaktioner kommer att överföras till detta konto när momsavräkningsbokningarna görs.

Försäljning av inventarier – SpeedLedger Hjälpcenter

20 000. Momsrapporten kommer att klaga på att omsättning och moms inte stämmer  Försäljningen behöver redovisas på ett intäktskonto (momskod) för att momsen direkt i samband med bokningen på exempelvis 3973 (vinst  Du kan lägga till det under Anpassa > Kontoplan > Nytt konto, med Säljer du en maskin med vinst använder du andra konton då vinsten skall  i sektionens budget för 2017/2018, under RS1, öka kontot 6070 Representation med 3000 kr och i kontots kommentar lägga till Momskod. 1050 3973. Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier. 7413. 3980. Erhållna  3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 "Account Tax Code" msgstr "Konto, momskod" #.

Momskod på konto 3973

Listan innehåller de konton som finns angivna i den kontoplan du valt. Blåmarkerade konton är aktiva och kommer att synas i förslagslistan när du bokför en ny verifikation. Kommentar: Eventuell momsfri del av uttag bokförs på konto 3404 (ruta 42 i momsdeklarationen). Här redovisar du värdet av varor och tjänster (exklusive moms) som du tagit ut ur den egna verksamheten och som du ska uttagsmomsa. Lägg upp konton i kontoplanen Gå till Register - Konto - Kontoplan (Affärssystem: Register - Redovisning - Kontoplan), lägg upp följande konton: (nedan konton är bara exempel på konton som kan användas). 3411 försäljningskonto med momskod 1 som du använder när du fakturerar. med momskod 5 i rutin 960 Konto.
Upplysningarna engelska

Momskod på konto 3973

Ytterligare uppgifter När du klickat på ett konto ser du de inställningar som är gjorda på kontot. Under blocket Ytterligare uppgifter kan du bland annat ändra momskod, ange om kostnadsställe alltid måste anges och ange vilket projekt som … Konto 3224 - Positiv VM 25 % Det positiva beskattningsunderlaget för vinstmarginalbeskattning redovisas på konto 3224 och detta konto skall ha en momskod för "beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning" då saldot på detta konto skall tas upp som beskattningsunderlag för vinstmarginalbeskattning i skattedeklarationen för moms.

Momskoder.
Leasing kontrakt

Momskod på konto 3973 amf inloggning
fysisk alder garmin
engelska lasforstaelse
print printing blank pages
skatteverket kontor ystad

Fredrik Stigsson · Profile · Disqus

Ytterligare momskoder kan registreras.

Rörelsens inkomster/intäkter - Expowera

redov.kontoanv. i fönstret Redovisningsinställningar markeras får kontot inte användas i någon av följande bokföringsgrupper eller bokföringsinställningar. Konto 3224 - Positiv VM 25 % Det positiva beskattningsunderlaget för vinstmarginalbeskattning redovisas på konto 3224 och detta konto skall ha en momskod för "beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning" då saldot på detta konto skall tas upp som beskattningsunderlag för vinstmarginalbeskattning i skattedeklarationen för moms. 2018-02-28 Momsrapporten visar en rapport som följer Skatteverkets mall. Varje konto du har i kontoplanen kan ha en momskod på sig. Saldot för de konton som har en momskod kommer att presenteras under respektive rubrik i momsrapporten för den period du har valt.. Har du valt att använda BAS-kontoplanen som tillhandahålls i Kapitas så har de vanligaste kontona redan förvalda momskoder.

Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order, faktura eller inköpsorder. Momskoder anges i rutin 831 Moms. För varje momskod anges ett konto för redovisning av utgående moms, ett konto för ingående moms, ett intäktskonto och ett kostnadskonto.